STHAMEX class A 1%

STHAMEX class A 1% je syntetický hasiaci penotvorný prostriedok primárne určený na hasenie tuhých látok (trieda A). Zároveň ho je možné použiť ako zmáčadlo pri veľmi nízkom primiešaní (od 0,1%).

Balení

Charakteristika výrobku

STHAMEX-class-A je syntetický hasiaci penotvorný prostriedok určený na hasenie tuhých látok (trieda A) a je založený na báze špeciálnych zmáčadiel.

Vlastnosti

STHAMEX-class-A dokáže, rýchlejšie ako bežné zmáčadlá, preniknúť povrchom horľavých tuhých látok, čo vedie k mimoriadnej chladiacej a hasiacej účinnosti. Aplikácia peny pomocou  zariadení so stlačeným vzduchom CAFS umocňuje zmáčací a hasiaci účinok. 

Stlačený vzduch používaný pri tejto metóde určuje, aké vlastnosti bude vytvorená pena mať. Bublinky peny sú obzvlášť malé a stabilné pre dlhotrvajúcu priľnavosť peny na tuhých látkach. Roztok peny sa odvodňuje pomaly a stále do horľavého povrchu, ktorý je súčasne chránený pred tepelným žiarením. Tak  roztok peny nepretržite preniká do horiacej látky a sústavne navlhčuje jeho povrch, bez okamžitého odvodňovania. Chladiaci efekt sa vyparovaním hasiaceho prostriedku zvyšuje. Účinnosť použitého hasiaceho prostriedku je mnohonásobne vyššia: v porovnaní s vodou je účinnosť použitého hasiceho prostriedku 7 až 8-násobne vyššia.

Pri použití prostriedku STHAMEX class A 1% v budovách sú škody spôsobené vodou značne nižšie.

STHAMEX class A 1% je certifikovaný podľa normy  EN 1568:2008.

 

Požiare triedy A                           Požiare triedy B

Odporučené primiešanie

0,1 % - 3 %                                          Ťažká pena           1%                                                                                        Stredná pena        1%                          

Napenenie

Ťažká pena                ≤ 20-násobku                     

Stredná pena             ≥ 20 do 200-násobku         

Stabilita peny

Štvrťčas/Polčas rozpadu

Ťažká pena                10/15 minút                    

Stredná pena             15/25 minút                    

Hustota pri 20°C

1,01 ± 0,02 kg/l                                              

Odolnosť voči mrazu

 -15 °C  

Hodnota pH

6,5 až 8,5                                                         

Obsah sedimentu

žiadny                                                                

Viskozita

            20 °C ≤             40 mm2/s                                        

            0 °C   ≤             80 mm2/s                                        

            -15 °C ≤           150 mm2/s                                    

Environmentálna prijateľnosť

STHAMEX class A 1% je fyziologicky neškodný a ľahko biologicky zneškodniteľný

Zvláštne poznámky

STHAMEX class A 1% nepoškodzuje zdravie pri používaní určeným spôsobom. Hasebné cvičenia a skúšky musia schváliť miestne úrady.

Pri postriekaní ľudí penou je nutné brať na vedomie, že v pene nie je možné dýchať. Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov

 

Použitie

STHAMEX class A 1% bol navrhnutý na použitie vo vysokotlakových hasiacich systémoch a systémoch na stlačený vzduch pre hasenie požiarov tried A a B. Pri použití s bežným penotvorným vybavením je STHAMEX class A 1% vhodný pre použitie ťažkej, strednej i ľahkej peny. Pri použití prostriedku ako zmáčadla sa používajú bežné prúdnice. STHAMEX class A 1% je vhodný na hasenie lesných požiarov a požiarov lesných porastov zo vzduchu.

Na hasenie tuhých látok je STHAMEX class A 1% pridávaný do vody v pomere 0,5%, na hasenie nepolárnych uhľovodíkov v pomere 1,0%. Pri nízkych pomeroch primiešania je vytvorená pena vlhká a tekutá; vyššie koncentrácie poskytujú tuhú, dobre priľnavú a izolujúcu penu. STHAMEX class A 1% sa používa ako zmáčadlo už pri pomere primiešania 0,1 %. Vďaka jeho nízkym koncetráciam pri používaní je nutná iba malá skladová zásoba tohto hasiaceho prostriedku.

7 - Další produkty ve stejné kategorii