STHAMEX AFFF 3% F-15

STHAMEX AFFF 3% F-15 je penotvorný hasiaci prostriedok vytvárajúci vodný film. Percento primiešania je 3%, odolnosť voči mrazu je -15°C

Charakteristika výrobku

STHAMEX-AFFF 1% F-15 je vysoko koncentrovaný hasiaci penotvorný koncentrát vytvárajúci vodný film, vyrobený na báze povrchovo aktívnych látok. Kombinácia fluórovaných zložiek, stabilizátorov peny a prísad zabraňujúcich zamŕzaniu zaisťuje vynikajúcu účinnosť výrobku.  

Vlastnosti

STHAMEX-AFFF 3% F-15 je určený na výrobu ťažkej peny. Kvôli vysokej hustote peny je možné dosiahnuť dlhé aplikačné vzdialenosti. STHAMEX-AFFF 3% F-15 vytvára penu veľmi ľahko a je preto vhodný pre použitie v sprinklerových systémoch.

Schopnosť rýchleho vylučovania vody zlepšuje tvorbu vodného filmu, narastá tekutosť peny, znižuje sa čas hasenia a ochladzuje sa zdroj požiaru.

Vodný film hasí oheň aj na miestach, ktoré nie sú celkom pokryté penou a zabraňuje opätovnému rozhoreniu aj na miestach, kde je vrstva peny narušená. 

Pena odpudzuje olej (je olejofóbna), tzn., že sa neviaže s horľavým materiálom a je preto vhodná pre sub-surface a semi sub-surface hasenie.

 

STHAMEX-AFFF 1% F-15 pena bezpečne hasí požiare tried A+B a vytvára plynotesnú vrstvu na povrchu kvapalín. Pena je stabilná na kvapalinách s polárnymi aditívami, akými je napr. alkohol a iné aditíva

 

Odporučené primiešanie

Ťažká pena                     3%

Stredná pena                  3%

Napenenie

podľa EN 1568

Ťažká pena                       do 15-násobku

Stredná pena                    do 120-násobku

Stabilita peny

podľa EN 1568

Štvrťčas/Polčas rozpadu

Ťažká pena                        ≤ 5/8 minút

Stredná pena                     ≤ 3/5 minút

Hustota pri 20°C

1,04 ± 0,02 kg/l

Odolnosť voči mrazu

-15 °C

Hodnota pH

6,5 až 8,5

Obsah sedimentu

žiadny

Koeficient pokrytia

≥ 3mN/m

Viskozita

  20 °C ≤      10 mm2/s

    0 °C ≤      20 mm2/s

- 18 °C ≤      50 mm2/s

Environmentálna prijateľnosť

STHAMEX-AFFF 3% F-15 je fyziologicky neškodný a ľahko biologicky zneškodniteľný

Zvláštne poznámky

STHAMEX-AFFF 3% F-15 nepoškodzuje zdravie pri používaní určeným spôsobom. Hasebné cvičenia a skúšky musia schváliť miestne úrady.

Pri postriekaní ľudí penou je nutné brať na vedomie, že v pene nie je možné dýchať. Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov

 

Použitie

STHAMEX-AFFF 3% F-15  je možné použiť so všetkými, bežne dostupnými zariadeniami na výrobu ťažkej peny pre hasenie požiarov tried A+B. To samozrejme zahŕňa aj sprinklerové systémy, sub-surface a semi sub-surface systémy. Nenapeňujúce náradie je možné použiť na požiare uhľovodíkov, pretože vodný film je aktívny aj bez vytvorenej peny. Koncentrát je do vody primiešavaný v pomere 3%. Morská, brakická, či priemyselne upravená voda nenarúša skvelú účinnosť tohto koncentrátu.

STHAMEX-AFFF 3% F-15 sa najčastejšie používa v petrochemickom a chemickom priemysle, na letiskách a na miestach, kde sa musia veľké požiare bezpečne a spoľahlivo uhasiť vo veľmi krátkom čase.

7 - Další produkty ve stejné kategorii