STHAMEX K-1% F-15 Zobraziť plnú veľkosť

STHAMEX K-1% F-15

Penidlo STHAMEX K-1°F-15% je syntetický penotvorný hasiaci prostriedok pre výrobu ťažkej, strednej, ľahkej peny a zmáčadla. Odolnosť voči mrazu je -15°C a percento primiešania 1%

Viac detailov

Dostupnosť:

STHAMEX-K 1% F-15 je vysokokoncentrovaný hasiaci penotvorný prostriedok na báze aktívnych látok. Kombinácia tenzidov, stabilizátorov peny a prísad proti zamŕzaniu zaisťuje účinné hasenie.

Vlastnosti

STHAMEX-K 1% F-15 napeňuje veľmi ľahko. V závislosti na pomere vzduchu k penotvornému roztoku je možné vytvoriť ťažkú, mokrú, tekutú penu, alebo suchú, veľmi ľahkú penu, ktorú je možné aplikovať ako ľahkú, strednú či ťažkú penu.

 STHAMEX-K 1% F-15 pena hasí bezpečne a vytvára plynotesnú vrstvu na horľavých povrchoch, je odolná voči tepelnej radiácií, plynom či poveternostným podmienkam, vďaka čomu je značne znížené riziko opätovného rozhorenia.

 STHAMEX-K 1% F-15 značne redukuje povrchové napätie vody a preto je aj skvelým zmáčadlom.

 STHAMEX-K 1% F-15 zodpovedá požiadavkám EN 1568:2008 časť 1,3


Odporučené primiešanie

Ťažká pena                   1,0 %

Stredná pena                1,0 %

Ľahká pena                  1,0 %

Zmáčadlo                        od 0,1 %

Napenenie

Ťažká pena                   ≤ 20-násobku

Stredná pena                ≥ 20 až do 200-násobku

Ľahká pena                    ≥ 200 násobok

Stabilita peny

Štvrťčas/Polčas rozpadu

Ťažká pena                   ≤ 10/15 minút

Stredná pena                ≤ 15/25 minút

Ľahká pena                  ≤ 10/15 minút

Hustota pri 20°C

1,035 ± 0,02 kg/l

Odolnosť voči mrazu

-15 °C

Hodnota pH

6,5 až 8,5

Obsah sedimentu

žiadny

Viskozita

20°C   ≤            20 mm2/s

0°C     ≤            50 mm2/s

-15 °C ≤            150 mm2/s

Environmentálna prijateľnosť

STHAMEX-K 1% F-15 je fyziologicky neškodný a ľahko biologicky zneškodniteľný

Zvláštne poznámky

STHAMEX-K 1% F-15 nepoškodzuje zdravie pri používaní určeným spôsobom. Hasebné cvičenia a skúšky musia schváliť miestne úrady.

Pri postriekaní ľudí penou je nutné brať na vedomie, že v pene nie je možné dýchať. Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov


Použitie

 

STHAMEX-K 1%  sa používa na výrobu ťažkej, strednej a ľahkej peny s použitím všetkých bežne dostupných zariadení a systémov na hasenie požiarov tried A+B. Na potlačenie plynných emisií, rozliatych, prchavých tekutín je možné preventívne použiť STHAMEX-K 1% na ich pokrytie, čím je následne umožnené ich bezpečné odstránenie.  Primiešanie do vody je 1%.

 

Pri použití výrobku ako zmáčadla na hasenie zle zmáčateľných materiálov, akými sú bavlna, hnedé uhlie a uhoľný prach, je odporúčaný pomer primiešania 0,1 %.

 

Použitie morskej vody, brakickej vody či upravenej priemyselnej vody neznižuje vynikajúcu účinnosť prípravku STHAMEX-K 1%

 

 

 

Ťažká a stredná pena vyrobená z prípravku STHAMEX-K 1% je určená na hasenie vonku ako aj vo vnútri budov či na lodných palubách. Ľahká pena sa používa preventívne na vyplnenie celého objemu miestností, alebo na vytlačenie horľavých plynných zmesí unikajúcich z nádrží, potrubných kanálov ap. Pri hasebnom zásahu s prítomnosťou elektrického zariadenia je nutné dodržiavať ustanovení príslušných noriem.