STHAMEX F-15 5% Zobraziť plnú veľkosť

STHAMEX F-15 5%

Penidlo STHAMEX F-15 5% je syntetický penotvorný hasiaci prostriedok pre výrobu ťažkej, strednej, ľahkej peny a zmáčadla. Odolnosť voči mrazu je -15°C a percento primiešania 5%

Viac detailov

Charakteristika výrobku

STHAMEX F-15 5% je hasiaci penotvorný prostriedok pre univerzálne použitie vyrobený na báze povrchovo aktívnych látok (tenzidov), stabilizátorov peny a ochranných prostriedkov proti mrazu.

 

Vlastnosti

STHAMEX  F-15 5% je vhodný pre všetky oblasti napenenia (ťažká, stredná a ľahká pena) pre hasenie požiarov triedy A + B i pre preventívne použitie, napr. pre potlačenie vytečených emisií, ľahko unikajúcich kvapalín.

STHAMEX F-15 5% znižuje povrchové napätie vody, a preto sa výborne hodí taktiež ako zmáčadlo. Tekutá pena hasí bezpečne, vzduchotesne pokrýva požiare, je odolná a stabilná voči tepelnému žiareniu, plynom a prúdeniu vzduchu. Tým sa výrazne znižuje nebezpečenstvo opätovného rozhorenia.  STHAMEX F-15 5% zodpovedá požiadavkám platnej normy. 

 

 STHAMEX F-15 5%  je certifikovaný podľa EN 1568:2008

Odporučené primiešanie

Ťažká pena       5 %                                      

Stredná pena    5 %                                      

Ľahká pena       5 %                             

Zmáčadlo         0,5 % až 1%                          

Napenenie

Ťažká pena       ≤ 20-násobku                  

Stredná pena    ≥ 20 do 200-násobku       

Ľahká pena       ≥200 do 1500-násobku    

Stabilita peny

Štvrťčas/Polčas rozpadu

Ťažká pena       ≤ 20 minút                    

Stredná pena    ≤ 15 minút                    

Ľahká pena       ≤ 15 minút                    

 

Hustota pri 20°C

1,06 ± 0,02 kg/l                                   

Odolnosť voči mrazu

-15 °C                                                 

Hodnota pH

6,5 až 8,5                                            

Obsah sedimentu

žiadny                                                

Viskozita

20°C ≤     10 mm2/s                             

0°C   ≤     20 mm2/s                             

-15 °C ≤   50 mm2/s                             

Environmentálna prijateľnosť

STHAMEX F-15 5% je fyziologicky neškodný a  biologicky zneškodniteľný na 100%. Pre ďalšie informácie viz. Kartu bezpečnostných údajov

Zvláštne poznámky

STHAMEX F-15 5% nepoškodzuje zdravie pri používaní určeným spôsobom. Hasebné cvičenia a skúšky musia schváliť miestne úrady.

Pri postriekaní ľudí penou je nutné brať na vedomie, že v pene nie je možné dýchať. Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov


 

Použitie

 

STHAMEX F-15 5%  sa používa na výrobu ťažkej, strednej a ľahkej peny s použitím všetkých bežne dostupných zariadení a systémov na hasenie požiarov tried A+B. Koncentrácia s vodou na hasenie je 5%. Pri použití výrobku ako zmáčadla na hasenie zle zmáčateľných materiálov, akými sú bavlna, hnedé uhlie a uhoľný prach, je pomer primiešania 0,5 % - 1%

Použitie morskej vody, brakickej vody či upravenej priemyselnej vody neznižuje vynikajúcu účinnosť prípravku STHAMEX F-15 5%

 

Ťažká a stredná pena vyrobená z prípravku STHAMEX F-15 5% je určená na hasenie vonku ako aj vo vnútri budov či na lodných palubách. Ľahká pena sa používa preventívne na vyplnenie celého objemu miestností, alebo na vytlačenie horľavých plynných zmesí unikajúcich z nádrží, potrubných kanálov ap. Pri hasebnom zásahu s prítomnosťou elektrického zariadenia je nutné dodržiavať ustanovení príslušných noriem.