MOUSSOL APS 3/3 F-10 Zobraziť plnú veľkosť

MOUSSOL APS 3/3 F-10

Viacúčelový sytnetický penotvorný prostriedok odolný proti alkoholom (AFFF/AR). Primiešanie 3% na nepolárne kvapaliny, 3% na polárne kvapaliny. 

Viac detailov

Dostupnosť:

Charakteristika výrobku

MOUSSOL APS 3/3 F-10 je penotvorný hasiaci prostriedok odolný voči alkoholu, vytvárajúci film, ktorý kombinuje výhody penotvorných prostriedkov vytvárajúcich vodný a polymérny film.

Je vyrobený na báze špeciálnych povrchovo aktívnych látok, látok vytvárajúcich vodný film, kotenzidov, rovnako ako aj stabilizátoroch peny a látok brániacich zamŕzaniu, ktorú sú sčasti vyrobené z obnoviteľných zdrojov a sú v súlade so životným prostredím.

Vlastnosti

MOUSSOL-APS 3/3 F-10 je pseudo-plastický výrobok s odolnosťou na polárnych roztokoch rovnako ako aj na nepolárnych uhľovodíkoch poškodzujúcich penu.

Relatívne krátky polčas rozpadu peny podporuje tvorbu filmu a tekutosť ťažkej peny, vďaka čomu sa skracuje doba hasenia a zdroj požiaru je účinne ochladzovaný. MOUSSOL APS 3/3 F-10  napeňuje veľmi ľahko a preto je vhodný najmä na výrobu strednej peny. Vzhľadom na jeho vlastnosti tvorby filmu je použiteľný aj ako nenapenený, vodný roztok, napr. na ropné produkty a do sprinklerových systémov. Na polárnych, vodou miešateľných uhľovodíkoch polymérny film vytvorí bezpečnú bariéru proti efektu poškodenia peny chemikáliami.

Vzhľadom na tvorbu filmu, prísady zabraňujúce opätovnému rozhoreniu MOUSSOL-APS 3/3 F-10 poskytuje predpoklad pre rýchly a trvalý hasiaci úspech s veľkou rezervou.

Odporučené primiešanie

3% pre ťažkú penu aplikovanú na polárne výrobky a výrobky narúšajúce penu

3% pre ťažkú penu aplikovanú na nepolárne uhľovodíky.

Napenenie

(podľa EN 1568)

Ťažká pena                   ≤ 15-násobok

 

Stabilita peny

(podľa EN 1568)

Štvrťčas/Polčas rozpadu

Ťažká pena                   ≤ 10/15 minút

Hustota

1,05 ± 0,02 kg/l

Odolnosť voči mrazu

-10 °C, voliteľne -15 °C

Hodnota pH

6,5 až 8,5

Obsah sedimentu

žiadny

Koeficient pokrytia

3 mN/m

Viskozita

Pseudo-plastická tekutina

Environmentálna prijateľnosť

MOUSSOL APS 3/3 F-10 je fyziologicky neškodný a ľahko biologicky zneškodniteľný

Zvláštne poznámky

MOUSSOL-APS 3/3 F-10 nepoškodzuje zdravie pri používaní určeným spôsobom. Hasebné cvičenia a skúšky musia schváliť miestne úrady.

Pri postriekaní ľudí penou je nutné brať na vedomie, že v pene nie je možné dýchať. Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov

 

Použitie

MOUSSOLAPS 3/3 F-10  je možné použiť so všetkým bežne dostupným prenosným zariadením a stabilnými systémami na výrobu ťažkej a strednej peny pre požiare tried A a B. Je špeciálne navrhnutý pre polárne, penu-narúšajúce produkty, akými sú napr. alkoholy, ketóny, estery, rovnako ako aj pre nepolárne uhľovodíky, napr. ropné produkty. Primiešanie s vodou je 3% pre polárne aj nepolárne produkty.

Jemná aplikácia peny sa odporúča pri hasení požiarov polárnych roztokov. Na tento účel je vhodná najmä stredná pena.

Nenapeňujúce príslušenstvo – ako vodné prúdnice a monitory, sprinklerové a záplavové systémy je možné použiť pri požiaroch uhľovodíkov, kde je vodný film aktívny aj bez vytvorenej peny. Pre nepolárne palivá sú tiež vhodné systémy sub-surface a semi sub-surface.

Na zabránenie vyparovania je možné pokryť rozliate chemikálie penou. Penová vrstva potláča prchavé plyny a bráni možnosti vznietenia. Použitie morskej, brakickej a priemyselne upravenej vody nenarúša skvelú účinnosť prostriedku  MOUSSOL APS 3/3 F-10