Ochrana proti hmyzu

Ochrana proti hmyzu

Effect proti osám a sršňom

Insekticíd vo forme aerosolu. Špeciálny kontaktný insekticíd na hubenie vôs a sršňov. Dostriekne až do vzdialenosti 7...